Kliknutím prehráte príbeh

Nakoniec niekto povedal, že by mohli spať so zvieratami v maštali.

V tú noc medzi zvieratami sa stalo niečo úžasné.

Narodil sa Pán Ježiš. Mária uložila Ježiša do jaslí.

Bolo to miesto, kde zvieratá zvyčajne dostávali jedlo.

V tú noc tam však bol uložený Boží Syn.

Hľadajte ďalší obrázok

Pin It on Pinterest

Share This