Kliknutím prehráte príbeh

Raz v noci, v poli blízko Betlehema, pastieri strážili  svoje ovce.

Byť pastierom bola náročná  práca a nie veľa ľudom sa chcelo spať na poli a chrániť ovce.

Pastieri chránili ovce pred veľkými zvieratami alebo ľuďmi, ktorí by im mohli ublížiť.

Bola veľká tma, keď sa zrazu  objavilo jasné svetlo. Zjavil sa im anjel  a povedal: „Nebojte sa.  Som tu, aby som vám priniesol dobré správy pre všetkých ľudí.  Dnes sa v Betleheme narodilo dieťa. On je ten, ktorý zachráni svet.“

Potom sa objavilo ešte viac anjelov a chválili Boha.

Hľadajte ďalší obrázok

Pin It on Pinterest

Share This