This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Tuần này, chúng ta sẽ học về Môi-se và Mười Tai Họa ở Ai Cập được chép trong Xuất Ê- díp-tô ký 7-12.  Một số điểm quan trọng chúng ta sẽ học tuần này là:

  • Đức Chúa Trời giải cứu dân sự của Ngài và cho họ được tự do.
  • Đức Chúa Trời muốn chúng ta có tấm lòng mềm mại và vâng lời Ngài chứ không cứng cỏi như Pha-ra-ôn.
  • Pha-ra-ôn nghĩ rằng mình là người có quyền nhất, nhưng ông đã nhận biết chỉ Đức Chúa Trời là quyền năng nhất.

Hướng dẫn bài học – Mười Tai Họa

Giải thích rằng nô lệ là người thuộc quyền sở hữu của người khác. Dân Y-sơ-ra-ên đang làm nô lệ rất khốn khổ. Nhắc bé Môi-se đã được Chúa kêu gọi để giải phóng dân Y-sơ-ra-ên.

Đưa các đồ vật cứng và mềm cho bé. Bảo bé xác định xem mỗi vật là cứng hay mềm. Đổ đầy nước vào cái thau. Bỏ các vật mềm như vải hoặc miếng bọt biển vào. Cho bé thấy những vật mềm này sẽ ngấm nước như thế nào và thấm hết luôn. Bây giờ bỏ các vật cứng như đá hoặc gỗ vào. Chứng minh cho bé thấy rằng chúng không thấm nước. Giải thích rằng tấm lòng của chúng ta có thể cứng cỏi hoặc mềm mại. Một tấm lòng mềm mại có thể tràn ngập sự hiện diện của Chúa, nhưng một tấm lòng cứng cỏi sẽ trống rỗng không có Chúa.

Tập đếm đến mười với bé. Bạn có thể giúp bé hiểu một vài tai họa. Dưới đây là một số gợi ý.

Hỏi xem bé có muốn thấy một con ếch trong bữa ăn tối của bé không. Giải thích ruồi khó chịu như thế nào. Hãy tưởng tượng sẽ khó khăn thế nào khi làm bất cứ việc gì trong bóng tối. Bạn thậm chí có thể tắt đèn và bảo bé hoàn thành một việc trong bóng tối, chẳng hạn như tìm một bút chì màu vàng.

Hãy suy nghĩ về các thuật sĩ Ai-cập cố tranh với Đức Chúa Trời và thể hiện khả năng của họ. Chỉ Đức Chúa Trời là toàn năng mà thôi.

Vâng phục hoàn toàn là rất quan trọng. Nhắc bé về những lần Pha-ra-ôn đã cố gắng vâng lời Đức Chúa Trời nửa vời bằng cách hứa chỉ giải phóng một phần dân Y-sơ-ra-ên, hoặc không cho họ mang theo súc vật của họ. Giúp bé nhớ lại có lần bé không vâng lời hoàn toàn (chẳng hạn như chỉ dọn dẹp một phần đồ chơi của bé). Nhắc bé rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa để vâng lời Ngài. Giúp bé xin Chúa cho bé một tấm lòng mềm mại và xin Chúa giải cứu bé khỏi tội lỗi của bé.

Kể chuyện – Mười Tai Họa

Bài tập

Mười Tai Họa – Trang tô màu

Thủ công Ếch và Ruồi

Vật liệu:

  • Trang mẫu
  • Giấy bìa trắng
  • Kéo
  • Keo
  • Bút chì màu
  • Một Sợi Len dài khoảng 40 cm
  • Băng keo

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This