Tuần này, chúng ta sẽ tập trung vào ẩn dụ Chúa Giê-xu dạy trong Bài Giảng Trên Núi. Phần Kinh Thánh này chép trong Ma-thi-ơ 7:24-29.

Những điểm chính chúng ta sẽ suy ngẫm là:

  1. Kinh Thánh là nền tảng vững chắc duy nhất cho đời sống của chúng ta.
  2. Chúng ta phải lắng nghe và vâng lời Chúa Giê-xu.
  3. Chúng ta sẽ có thời kỳ khó khăn. (Cùng một cơn bão đến với cả hai nhà).

Hướng dẫn Bài học :

Bắt đầu bằng việc hỏi trẻ về câu chuyện yêu thích trong các truyện tranh của chúng. Bảo chúng giải thích điều gì xảy ra trong câu chuyện. Hãy giúp chúng rút ra những bài học trong câu chuyện đó. Chúa Giê-xu thường kể ngụ ngôn cho đoàn dân. Giải thích rằng ngụ ngôn là câu chuyện đơn giản mà qua đó dạy dỗ một lẽ thật thuộc linh sâu sắc hơn.

Đọc ngụ ngôn trong Ma-thi-ơ 7:24-29  và bảo các em giải thích cho bạn: Điều khác nhau giữa hai ngôi nhà là gì? Ngôi nhà nào còn lại sau cơn bão?

Để minh họa câu chuyện, tìm một cái thau nhựa hoặc hộp nhựa. Đặt một viên đá lớn hoặc một viên gạch bên trong cái thau, và bên cạnh đó, đắp một gò cát nhỏ. Tiếp theo, đặt một đồ vật trên tảng đá và một đồ  vật trên cát thế cho ngôi nhà. Cho con bạn bắt đầu đổ nước vào thau. Chúng sẽ nhanh chóng nhìn thấy cát chảy đi trong nước.

Giải thích rằng Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn này, vì có nhiều người đang lắng nghe Ngài giảng  nhưng không làm theo điều Ngài đã dạy. Hỏi con của bạn làm theo điều Ngài dạy nghĩa là gì? Đưa ra ví dụ về những lần bạn bảo con vâng lời bạn vì bạn yêu thương chúng và muốn bảo vệ chúng.

Chơi một trò chơi về sự lựa chọn khôn hay dại. Cho chúng một vài tùy chọn, và bảo chúng đứng lên nếu đó là một sự lựa chọn khôn ngoan (vâng lời Chúa Giê-xu), hoặc ngồi xuống nếu đó là một sự lựa chọn ngu dại. Giúp chúng suy nghĩ về những điều mà tôn vinh Chúa Giê-xu.

Ví dụ:

lựa chọn khônlựa chọn dại
Cầu nguyện cho người khácĐánh bạn nào nói xấu mình
Giúp đỡ người nghèoĂn cắp đồ vật mình muốn
Nói cảm ơnGọi bạn bằng tên xấu.

Diễn tả là cơn bão ập đến cho nhà người khôn lẫn nhà người dại. Nhắc con bạn rằng ngay cả khi chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa Giêsu, chúng ta vẫn có lúc khó khăn. Tuy nhiên, khi tin cậy và vâng theo lời của Ngài, chúng ta sẽ luôn được an toàn trong Chúa và sẵn sàng chịu  bão.

Chúa thật tốt lành và Ngài luôn muốn ban cho chúng ta điều tốt nhất. Ngài bảo chúng ta tuân theo Kinh Thánh, là vì Ngài yêu thương chúng ta và muốn giữ chúng ta an toàn. Hãy  tìm một số cảnh báo an toàn xung quanh nhà bạn hoặc nhà thờ, và hỏi con bạn rằng, nếu không làm theo chúng, thì khôn ngoan hay ngu dại . Hãy cầu nguyện với nhau và xin Chúa giúp bạn xây dựng đời sống của bạn trên Vầng Đá và vâng lời Ngài.

Xem qua trước bài học

Tải xuống miễn phí

Pin It on Pinterest

Share This