Perjanjian Lama

Perjanjian Lama

Pelajaran Alkitab gratis yang dapat dicetak untuk anak-anak. Untuk penggunaan di rumah atau gereja.

 
Perjanjian Lama
Bayi dan BalitaAnak prasekolah5+ panduan pelajaranRemaja
OT01Allah Menciptakan Segalanya
OT02Allah Menciptakan Saya
OT03Kejatuhan Manusia
OT04Bahtera Nuh
OT05Allah Menepati Janji-Nya   
OT06Menara Babel   
OT07Allah Memanggil Abraham and Sara   
OT08Kelahiran Ishak   
OT09Abraham dan Lot   
OT10Sodom dan Gomora   
OT11Ribka   
OT12Yakub   
OT13Yusuf   
OT14Bayi Musa   
OT15Musa dan Semak yang Terbakar   
OT16Tulah di Mesir   
OT17Laut Merah   
OT18Sepuluh Perintah Tuhan   
OT19Kemah Suci   
OT20Allah Memimpin Umat-Nya   
OT2112 Pengintai   
OT22Mengembara di Padang Gurun   
OT23Yosua   
OT24Tembok Yerikho   
OT25Debora   
OT26Gideon   
OT27300 Orang Pasukan Gideon   
OT28Simson   
OT29Rut   
OT30Hana dan Samuel   
OT31Raja Saul   
OT32Daud – Anak Gembala   
OT33Daud dan Goliat   
OT34Daud Menunggu Untuk Menjadi Raja   
OT35Salomo   
OT36Amsal   
OT37Pengkhotbah   
OT38Elia   
OT39Elisa   
OT40Naaman   
OT41Kepala Kapak yang Mengapung   
OT42Raja Yosia   
OT43Nehemia   
OT44Ester   
OT45Ayub    
OT46Sadrakh, Mesakh, dan Abednego   
OT47Daniel dan Gua Singa   
OT48Yunus   
OT49Kain dan Habel  ✅  
OT50Abraham dan Ishak
OT51Mazmur 23
OT52Bileam
OT53Kitab Mazmur
OT54Mefiboset
OT55Kebaikan Tuhan Membuat Yunus Marah
OT56Raja Yoas
OT57Tulisan di Dinding
OT58Miryam  
OT59Harun  
OT60Mimpi Yakub  
OT61Daud Mengembalikan Tabut  
OT62Rahab dan Dua Pengintai  
OT63Kidung Agung  
OT64Mazmur 1 – Dua Jalan Kehidupan  

Pin It on Pinterest

Share This