fbpx
Selecteer een pagina
De Romeinse hoofdman

De Romeinse hoofdman

Veel mensen vroegen Jezus om hulp tijdens Zijn bediening op aarde. Een van die mensen was een Romeinse hoofdman, die een enorm groot geloof liet zien en Jezus vroeg om zijn knecht te genezen. We lezen dit verhaal in Mattheüs 8.5-13.

Jezus en de kleine kinderen

Jezus en de kleine kinderen

Toen de discipelen dachten dat kleine kinderen niet belangrijk waren volgens Jezus, antwoordde Hij als volgt: “Laat de kinderen tot Mij komen.” Ons Bijbelgedeelte is te vinden in Mattheüs 19:13-15, Markus 10:13-16, en Lukas 18:15-17.

Maria en Martha

Maria en Martha

Jezus ontmoette heel veel mensen tijdens Zijn bediening op aarde, Hij ontmoette eens twee vrouwen, het ware zussen en ze heetten Maria en Martha. Toen Jezus hen bezocht, reageerden ze heel verschillend. We lezen heirover in Lukas 10:38-42.

Pin It on Pinterest

Malcare WordPress Security