In Handelingen 2 lezen we over het begin van de kerk op de dag van het Pinksterfeest, de dag waarop de Heilige Geest door God werd uitgestort over de kerk.

Hoofdpunten:

  1. De Heilige Geest geeft ons kracht
  2. We moeten op Gods timing wachten
  3. God doet altijd wat Hij belooft

Lesplan – Pinksteren

Lesson Walk through in English

Voordat je deze les begint, kijk je hoeveel je kind weet over de Heilige Geest.  Vul aan daar waar nodig.

Vraag de kinderen of zij zich kunnen herinneren wat Jezus aan Zijn discipelen had verteld voordat Hij naar de hemel ging. (Kijk samen kort terug naar de les van vorige week). Jezus had tegen Zijn volgers gezegd dat ze naar Jeruzalem moesten gaan en daar op de Heilige Geest moesten wachten.

Noem eens een aantal momenten waarop je geduld nodig hebt? Probeer je wel eens iets zonder eerst geduldig te wachten?

Leg uit dat de discipelen niet precies wisten hoe lang ze moesten wachten. Maar we kunnen wel lezen dat het uiteindelijk ongeveer 10 dagen duurde. (Het pinksterfeest begon 50 dagen na het Pascha – Levitecus 23.15-21). Probeer je eens te herinneren wat jij 10 dagen geleden deed. Lijkt dat een hele lange tijd geleden?

In Handelingen 2.1 staat: “Toen de dag van het pinksterfeest aanbrak, waren zij allen bij elkaar”. Vertel hoe speciaal het is dat wij tijd kunnen doorbrengen met andere gelovigen. Denk aan kerkdiensten of gebedssamenkomsten waarbij we van de gemeenschap met elkaar kunnen genieten.

Vraag aan je kind of het begrijpt wat ‘plotseling’ betekent. Leg uit dat het een beetje op een verrassing lijkt. De discipelen wisten dat de Heilige Geest zou komen, maar niet precies wanneer. Speel een situatie na waarin iets ‘plotseling’ gebeurd. Wat zou je, bijvoorbeeld, doen als je opeens een nijlpaard ziet staan? Vertel dat de discipelen plotseling een harde wind voelden en dat er op de hoofden van iedere apostel vuur vlammen te zien waren. De Heilige Geest was gekomen, precies zoals Jezus beloofd had. Jezus doet altijd wat Hij zegt.

Leg uit dat Gods timing altijd perfect is. Omdat het het Wekenfeest was, waren er, vanuit de hele (toen bekende) wereld, duizenden Joden naar Jeruzalem gereisd.

Vraag je kind talen zij kunnen op noemen. Leg uit dat er over de hele wereld veel verschillenden talen zijn. Probeer om een eenvoudig woord te leren in verschillende talen, bijvoorbeeld ‘hallo’ of ‘dankjewel’. Vertel dat wij een andere taal kunnen leren, maar dat de Heilige Geest het plotseling mogelijk maakte, voor de apostelen, om verschillende talen en dialecten te spreken. Het was een wonder, want iedereen kon de apostelen nu horen spreken in zijn of haar eigen taal. 

Vertel dat de Heilige Geest het voor Petrus mogelijk maakte om te preken, en dat Hij ervoor zorgde dat de mensen het begrepen. Vertel dat de Heilige Geest ons geeft wat we nodig hebben om God te dienen. Haal de batterij uit een stuk elektrisch speelgoed. Vraag je kind om er mee te spelen. Als ze zien dat het niet werkt, vertel ze dan dat ze er nog steeds mee konden spelen, maar niet op de manier waarop het is bedoeld. Doe nu de batterijen weer in het speelgoed en zet het aan. Laat zien dat de batterijen kracht geven aan het speelgoed. Denk samen na over de belofte van Jezus, dat de Heilige Geest kracht zou geven aan de kerk.

Toen de mensen naar de boodschap van Petrus luisterden, reageerden zij erop, en 3000 mensen kwamen tot geloof en zo groeide de kerk.

Bid samen en dank God, omdat Hij nog steeds Zijn kerk aan het bouwen is, over de hele wereld.

Verhaal – Pinksteren

Spelletjes en activiteiten

Waar ben je? Andere talen spel

Tijdens Pinksteren, waren er mensen van over de hele wereld die verschillenden talen spraken. Leer je kind om “waar ben je” te vragen, in een andere taal.

Bijvoorbeeld: Spaans “¿Dónde estás? Of Duits “Wo bist du?” Verstop je om de beurt in de ruimte waarin je je bevind. Wanneer iemand vraagt “waar ben je?” in de ander taal, dan moet de persoon die verstopt zit een grappig geluidje maken tot hij/zij gevonden is.

Wind activiteiten

Zoek buiten zoveel mogelijk dingen die door de wind weggeblazen zouden kunnen worden. Bijv. wolken, vlaggen en bladeren.

Als je tijd hebt kun je vliegeren of een windmolen bouwen.

Praat erover dat, hoewel je de wind niet kunt zien, zijn effect wel super duidelijk is. Vertel dat de Heilige Geest op Pinksteren kwam met een krachtige wind.

Wacht spel

Iedereen moet zittend op de grond beginnen. Leg uit dat als jij “ga” zegt, ze een x aantal seconden moeten blijven zitten om dan op te staan. De persoon die het dichts bij de juiste tijd zit wint. Begin met kleine getallen. Bespreek het feit dat we moeten wachten op Gods perfecte timing.

Werkbladen

Kleurplaten – Pinksteren

Werkje – Tongen van vuur mobile

Deze mobile zal door de wind rond worden geblazen terwijl het de kinderen herinnerd aan hoe de Heilige Geest ervoor zorgde dat de Apostelen het Goede Nieuws over Jezus konden delen met anderen. In de vlammen staat, in verschillende talen, de naam Jezus, en er is ook een lege vlam, die je zelf in kunt vullen.

Wat heb je nodig:

  • Werkblad (zwart en wit, of gekleurd),
  • Kleur potloden,
  • Schaar,
  • Perforator,
  • Wol of een draad.

Wat moet je doen:

  1. Knip het werkblad uit. Kleur de paginas eerst in als je de zwart/witte versie gebruikt.
  2. Lijm de stroken aan elkaar zodat het een ring wordt.

Maak gaten in de strook en knoop de vlammen eraan. Hang de ring op aan een touw.

Gratis download

Pin It on Pinterest

Share This