Deze week willen we nadenken over de bouw van de tabernakel. De gedeelten die gaan over het bouwen van de tabernakel kunnen worden gevonden in Exodus 25:1-31:18 en Exodus 35:4-40:38. Je kunt er voor kiezen om meer de diepte in te gaan met je kind, maar we zullen ons richten op de hoofdpunten:

 • God wil bij Zijn volk wonen
 • God wil dat wij de gaven die Hij ons heeft gegeven gebruiken
 • We moeten God geven van wat we hebben

Les plan

Vraag het kind of het nog weet wat Mozes had ontvangen op de berg Sinaï. Leg uit dat God plannen gaf aan Mozes voor de tabernakel.

Vraag het kind of ze weten wat een plan is. Leg uit dat we mondelinge plannen kunnen maken, zoals wat te eten tussen de middag. Leg uit dat we ook plannen kunnen tekenen wanneer we iets bouwen. Kies iets eenvoudigs uit om te maken met je kind. Er zijn veel handwerk plannen beschikbaar op internet. Laat je kind de stappen van het plan zien terwijl je ze doet. Leg uit dat, om het object te maken dat je wil maken, je de stappen moet volgen zoals ze worden voorgesteld. Vertel het kind hoe God heel specifieke stappen had gegeven die gevolgd moesten worden om Zijn huis voor Hem te maken.

Leg het kind uit dat het volk Israël offers bracht aan God. Bedenk enkele manieren waarop je offers kunt brengen aan God. Je kunt dit gebruiken als een manier om je kind te leren over tienden en gaven. Leg uit dat we andere dingen dan geld kunnen offeren aan God, zoals de Israëlieten, die hun tijd gaven. Kies een persoon uit die door een moeilijke tijd gaat, wat gezondheid betreft, of een andere beproeving. Leg aan het kind uit dat je een deel van je tijd gaat geven om deze persoon te helpen. Probeer een taak te kiezen die je kind interesseert. Als ze van kleuren houden, maak een Van Harte Beterschap kaart. Bied aan een eenvoudige taak voor de gekozen persoon te doen, zoals hun auto wassen. Je kunt je kind helpen iets te bakken, als daar hun interesse / talent ligt. Wat je ook voor taak kiest, zorg er voor dat je kind er aan werkt en dat het hem of haar voldoening geeft. Bid voor je begint om God te vertellen dat dit een offer aan Hem is. Dank de Heer wanneer je klaar bent dat Hij je de mogelijkheid heeft gegeven dit offer aan Hem te brengen.  

Lees 1 Korinthe 3:16. Vertel het kind dat we niet langer Gods tabernakel hoeven te bouwen, omdat Hij in de harten van gelovigen woont. Herinner het kind aan de stappen die de Israëlieten moesten nemen om Gods huis te bouwen. Leg uit dat we van ons hart Gods huis kunnen maken door ons te bekeren, en op Jezus te vertrouwen om ons van zonden te redden. Lees Efeze 3:17.

Het verhaal

Spelletjes en activiteiten.

Bouwen met blokken.

Laat  je kind een poosje vrij spelen met blokken. Moedig hem aan zelf een gebouw te maken. Vertel hem over de mensen die een tabernakel bouwden en hoe ze hun best deden.

Verhaal van de tent en gebedstijd

De Tabernakel was een plaats om God te ontmoeten. Bouw in huis een tent met wat dekens of gebruik een buitentent. Neem tijd om hierin Bijbel te lezen en te bidden met je kind.

Meet je huis De afmetingen van de Tabernakel waren erg belangrijk. Neem een veilig meetlint en laat je kind verschillende voorwerpen rond je huis meten. Speel een raadspel over welke voorwerpen misschien groter of kleiner zijn.

Werkbladen

Werkje over de Tabernakel

Werkje over de Tabernakel

Wat je nodig hebt:

 • 1 grote crueslidoos, 1 kleinere crueslidoos  en een nog kleinere doos
 • 1 flessendop
 • 2 vellen wit papier
 • gekleurd papier
 • paars crepepapier
 • goudverf
 • lijmstift
 • schaar
 • pen

Gratis downloaden

Donate

Pin It on Pinterest

Share This