Tuần này chúng ta sẽ khám phá việc dựng đền tạm. Phần Kinh Thánh dựng đền tạm được chép trong trong Xuất Ê-díp-tô ký 25:1-31:18 và 35:4-40:38. Bạn có thể chú trọng nhiều chi tiết hơn với bé, nhưng chúng ta sẽ tập trung những điểm chính sau:

  • Đức Chúa Trời muốn ngự giữa dân sự của Ngài.
  • Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng các ân tứ Ngài đã ban cho chúng ta.
  • Chúng ta hãy dâng những gì mình có cho Chúa.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học – Đền Tạm

Hỏi xem bé có nhớ Môi-se nhận được gì trên Núi Si-na-i không. Giải thích rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se kế hoạch cho đền tạm.

Hỏi xem bé có biết kế hoạch là gì không. Giải thích rằng chúng ta có thể lập kế hoạch bằng lời nói như ăn gì cho bữa trưa. Chúng ta cũng có thể vạch ra kế hoạch khi sắp làm một việc gì đó. Chọn một việc đơn giản để làm với bé. Có rất nhiều hướng dẫn làm thủ công có sẵn trên mạng. Chỉ cho bé các bước chuẩn bị trước khi thực hiện. Để làm một món thủ công, bạn cần làm theo các bước đã hướng dẫn.  Đức Chúa Trời đã có những hướng dẫn chi tiết rõ ràng để làm ngôi đền tạm cho Ngài.

Giải thích cho bé rằng dân Y-sơ-ra-ên thường dâng lễ vật cho Chúa. Hãy nghĩ về các lễ vật mà bạn có thể dâng cho Chúa. Bạn có thể dùng điều này như một cách để dạy bé về việc dâng tiền phần mười và các lễ vật khác. Chúng ta có thể dâng những thứ khác ngoài tiền bạc cho Chúa như dân Y-sơ-ra-ên dâng thời gian cho Ngài. Đơn cử một người đang có nan đề sức khỏe hoặc một thử thách nào đó. Giải thích với bé rằng bạn sẽ dành thời gian của mình để giúp đỡ người ấy. Cố gắng chọn một công việc mà bé quan tâm. Nếu bé thích vẽ, hãy làm thiệp Chúc Mau Bình Phục, hoặc giúp rửa xe cho ai đó. Bạn có thể giúp bé nướng một món bánh nếu đó là năng khiếu, sở thích của bé. Dù bạn chọn công việc nào, hãy đảm bảo rằng bạn để cho bé làm và cảm nhận được niềm vui khi hoàn thành. Hãy cầu nguyện và thưa với Chúa rằng đây là một sự dâng hiến cho Ngài. Cám ơn Chúa rằng Ngài đã ban cho bạn khả năng đó để bạn có thể dâng nó cho Ngài.

Đọc 1 Cô-rinh-tô 3:16. Bây giờ chúng ta không cần phải xây cho Chúa một đền tạm nữa vì Ngài sống trong lòng của chúng ta rồi. Nhắc bé về những bước mà dân Y-sơ-ra-ên cần làm để dựng ngôi nhà cho Chúa. Chúng ta có thể dọn lòng mình thành nơi ngự của Đức Chúa Trời bằng cách ăn năn, hối cải và tin cậy Chúa Giê-xu rằng Ngài cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Đọc Ê-phê-sô 3:17.

Đền Tạm – Kể chuyện

Bài tập

Đền Tạm – Trang tô màu

Thủ công Đền Tạm

The Tabernacle preschool Bible craft

Thủ công Rương Giao Ước

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This