This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

In deze les zullen uit Genesis 25-28 leren over Jakob. We zullen leren dat God Zijn perfecte plan uitwerkt door imperfecte mensen.

Hoofdpunten:

  • God vergeeft ons.
  • We moeten anderen behandelen op de manier dat wij willen dat wij zelf behandeld worden.
  • God kan onze relaties met andere mensen weer goed maken.

Les plan – Jakob

Laat de kinderen zich verkleden in zijn of haar favoriete kostuum en net doen of ze iemand anders zijn (bijvoorbeeld een prinses of een brandweerman). Laat ze lekker spelen. Je kunt zelfs iemand naspelen zonder kostuums, de creativiteit en het inbeeldingsvermogen van de kinderen is groot genoeg.

Leg uit dat het leuk is om te spelen en iemand na te doen, maar dat jullie vandaag zullen leren over een man die zijn vader voor de gek probeerde te houden door te doen alsof hij zijn broer was.

Herinner je kind aan de Bijbelse tijdlijn tot nu toe. Abraham en Sara waren Izaäks ouders. En Izaäk en Rebekka hadden een tweeling, Ezau en Jakob (het kan helpen om het uit te tekenen of het te vergelijken met je eigen familie).

Verstop een voorwerp in een kussensloop en laat je kind raden wat het is door alleen te voelen wat het is. Doe dit om de beurt, door steeds iets anders in de kussensloop te doen. Blinddoek daarna een van de kinderen en laat het, door aan het gezicht van een ander te voelen, raden wie het is. Je kind ze ook de gezichten van knuffels laten voelen.

Laat zien hoe Jakob zijn vader voor de gek hield door net te doen alsof hij zijn oudere broer was. Vraag je kind of het goed was van Jakob om zijn broer erin te laten lopen met de soep en tegen zijn vader te jokken. Leg uit dat het pijn doet wanneer mensen verkeerde dingen bij ons doen, en we dus daarom ook geen verkeerde dingen bij andere mensen moeten doen. Leg uit dat God zegt dat we niet mogen liegen.

Vertel dat, hoewel we soms verkeerde dingen doen, God ons nog steeds wil vergeven en een plan met ons heeft. Jakob vluchtte, maar God was nog steeds bij hem.

Pak een aantal voorwerpen en gebruik ze als een kussen. Wat speelgoed, een schoen, een boodschappentas, een steen, etc. Leg ze op volgorde van comfort. Vertel dat, terwijl hij vluchtte, Jakob buiten sliep en een steen gebruikte als kussen, dat is super oncomfortabel. Die nacht sprak God met hem in een droom. Noem eens een aantal niet leuke situaties die wij in ons leven tegenkomen.

Leg uit hoe God later Jakob’s naam veranderde in Israël. Laat het land Israël aan je kind zien op een kaart en leg uit dat de achter-, achter-, achterkleinkinderen van Jakob hier nog steeds wonen.

Er zijn veel andere belangrijke lessen en gebeurtenissen in het leven van Jakob, maar om ze allemaal in één les te proberen te behandelen zou te verwarrend zijn voor jonge kinderen. Bepaal zelf hoeveel je kunt behandelen of hoe je het verhaal over de week kunt verspreiden.

Verhaal – Jakob en Ezau

Werkbladen

Werkje – Baardmasker

Jakob maakte een nep baard om zijn vader te bedriegen. Hoe zou jij eruit zien met een baard? Ontdek het met deze, makkelijk te maken baard.

Wat heb je nodig:

  • Papieren bordje
  • Schaar
  • Lijm
  • Gekleurd papier
  • Wol, touw of elastiek

Gratis downloaden

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This