Deze week willen we kijken naar de doop van Jezus, door Johannes de Doper. De tekst die we hoofdzakelijk zullen bestuderen is Mattheüs 3.13-17. Een aantal van hoofdpunten zijn:

  • God liet aan iedereen weten dat Jezus Zijn Zoon was, en dat Hij vreugde vond in Zijn Zoon. (Mattheus 3.17)
  • Jezus is het lam dat onze zonden wegneemt. (Johannes 1.29)
  • Jezus hoefde zich nooit te bekeren of om vergeving te vragen, omdat Hij nooit zonden deed. Maar Hij wilde het juiste doen, God gehoorzamen en een voorbeeld geven. (Mattheus 3.15)
  • De Heilige Geest daalde neer op Jezus (Mattheus 3.16). De Drie Eenheid samen.

Les Plan: Jezus wordt gedoopt

Vraag je kind of het nog weet wat de doop betekent. Als het nodig is, kun je de fotos van de vorige keer tevoorschijn halen, en de doop nog eens bespreken. Laat het duidelijk zijn dat de doop een representatie, een illustratie, een afbeelding is van de redding die wij kunnen vinden in Christus.

Het zou geweldig zijn als je deze les dicht bij een rivier zou kunnen doen, maar je kunt ook wat fotos laten zijn zien van de rivier de Jordaan, zodat het kind zich een beeld kan vormen van de plek waar Jezus gedoopt werd.

Bespreek dat, hoewel Jezus zonder zonden was, en dus geen redding nodig had, Hij toch werd gedoopt; als een voorbeeld voor ons, om God te gehoorzamen en om het juiste te doen. Vraag je kind was een voorbeeld is. Leg uit dat een iemand als een goed voorbeeld, een persoon is die geïmiteerd zou moeten worden, na zou moeten worden gedaan. Speel het spel “Follow the leader”. Wissel steeds af met je kind. Bespreek dat, net als dat jullie tweeën elkaar nadoen, ook Jezus het goede voorbeeld gaf zodat wij Hem kunnen imiteren en leren om het juiste te doen.

Wijs hen erop dat God aan iedereen liet weten dat Jezus Zijn Zoon was en dat Hij vreugde in Hem vond. Vraag je kind of het weet wat het betekent om vreugde in iemand te vinden. Leg uit dat vreugde vinden betekent dat je voldoening voelt in iets of iemand. Vertel aan elkaar waar jij vreugde in vind. Een voorbeeld; vraag je kind of jij vreugde voelt als het kind zijn of haar speelgoed opruimt of zijn taken doet. Vertel dat hij je blij en gelukkig voelt als zij deze dingen doen, omdat het de juiste dingen zijn om te doen. Leg uit dat Jezus het juiste deed en dat God vreugde in Hem vond, net als dat jij vreugde vindt in je kind als zij het juiste doen.

Je kunt ervoor kiezen om een spel te doen, door hem of haar verschillende vragen te stellen waarin zij moeten aangeven of deze dingen je vreugde geven of niet. Dit hoeft niet helemaal serieus te gaan. Je moet ook vragen stellen als: “Ben ik gelukkig als jij de Bijbel gehoorzaamd?”, maar ook vragen als: “Ben ik gelukkig als we tomaten als avondeten hebben?”. Je kunt ook praten over dingen waar jouw kind gelukkig van wordt. Als ze oud genoeg zijn dan kun je hen ook wat vragen laten stellen.

Vraag je kind of het kan uitleggen wat zonde is. Leg uit dat ongehoorzaamheid aan God zonde is. Vertel hoe zonden onze ziel vies maakt, en dat wij het zelf niet schoon kunnen maken. Om dit te illustreren neem je een witte doek. Vertel het kind dat de doek onze ziel vertegenwoordigd. Noem een aantal zonden die jij en je kind wel eens doen. Terwijl je voorbeelden geeft, veeg je wat viezigheid op de doek. Maak de doek steeds viezer en vertel dat zonde de ziel vies maken net zoals viezigheid de doek vies maakt. Wanneer de doek heel erg vies is, vraag je het kind om de doek met zijn of haar eigen handen schoon te maken. Leg uit dat, net als dat hun handen de doek niet schoon kunnen maken, wij ook iet onze ziel kunnen schoonmaken. Was de doek daarna in de wasmachine of met een handwasje. Wanneer je de doek daarna schoon te voorschijn haalt (hierom moet je de doek niet vies maken met spullen die er niet uit kunt wassen), vertel je dat, net als dat het water en de zeep de doek schoonmaken, alleen Jezus ons echt schoon kan maken.

Praat samen over hoe de heilige Geest neerkwam op Jezus. Leg uit dat dit gebeurde om te laten zien dat de volledige Drie Eenheid vreugde vond in Jezus.

Bespreek manieren waarop wj vreugde kunnen geven aan God. Dank Jezus, omdat Hij hét voorbeeld voor ons is dat wij kunnen volgen. Vraag Hem om jou te helpen om altijd Zijn goede voorbeeld te volgen.

Verhaal

WERKBLADEN

Gratis download

Pin It on Pinterest

Share This