This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Tuần này chúng ta sẽ học câu chuyện rất được yêu thích về Con Tàu của Nô-ê chép trong Sáng thế ký 6-7. Những điểm chính chúng ta sẽ học là:

  • Đức Chúa Trời xem tội lỗi rất là nghiêm trọng.
  • Điều quan trọng là phải vâng lời Đức Chúa Trời.
  • Đức Chúa Trời có cách để cứu chúng ta. Chúng ta có thể được an toàn trong Chúa Giê-xu.

Hướng dẫn bài học – Chiếc Tàu Nô-ê

Có thể là, bé đã biết ít nhiều về chuyện Con Tàu Nô-ê vì đây là một trong những câu chuyện phổ biến mà các bé tin Chúa và cả chưa tin Chúa cũng đều biết đến. Tuy vậy, hãy bắt đầu bài học bằng cách đọc lại câu chuyện.

Mở đầu bằng cách nhắc lại rằng tội lỗi đã vào thế gian khi A-đam và Ê-va ăn trái cấm. Bảo bé kể ra một số điều tội lỗi mà mọi người làm. Giải thích tội lỗi của con người làm cho Đức Chúa Trời buồn như thế nào.

Nô-ê yêu mến Đức Chúa Trời và sống khác với mọi người khác. Hãy suy nghĩ về một số cách sống mà trong đó các tín hữu được gọi là sống khác. Nhắc bé rằng khi thấy người khác làm sai thì bé phải làm khác đi, vậy mới tốt.

Đức Chúa Trời bảo Nô-ê đóng một chiếc tàu. Nô-ê vâng lời Đức Chúa Trời mặc dù ông chưa bao giờ thấy mưa, và việc đóng tàu sẽ tốn rất nhiều công sức. Hãy chia sẻ có lần Chúa bảo bạn làm điều gì đó và bạn đã vâng lời Ngài thế nào. Có thể là đi truyền giáo, cho đi một cái gì đó, hoặc tha thứ cho một người làm tổn thương bạn. Hãy chú ý cách Chúa ban năng lực cho chúng ta để vâng lời Ngài và làm những điều chúng ta không thể tự sức mình làm được.

Hướng dẫn đơn giản để bé làm một cái gì đó hoặc vẽ một bức tranh. Giải thích là bé phải làm theo các hướng dẫn một cách cẩn thận. Chúa đã chỉ dẫn rõ ràng cho Nô-ê về cách đóng con tàu. Cũng vậy, Chúa cho chúng ta hướng dẫn rõ ràng về cách sống trong Kinh Thánh.

Nô-ê rao giảng cho mọi người về trận lụt mặc dù họ không tin, thậm chí họ còn chế giễu ông. Khi chúng ta chia sẻ Phúc âm cho người khác, đôi khi họ cũng không tin chúng ta. Nhưng chúng ta đừng bao giờ từ bỏ việc chia sẻ Phúc âm.

Trong bài này, có hai cách để làm cho câu chuyện tương tác hơn và thu hút sự chú ý của bé.

1. Có hướng dẫn trong bài học cách làm một ống tạo tiếng mưa rơi. Nếu đã làm trước, bảo bé lắng nghe cẩn thận khi bạn đọc câu chuyện. Hễ khi nào nghe đến từ mưa hay nước, thì bé quay ống mưa xuống tạo tiếng mưa rơi.

2. Dùng thủ công tuần này để diễn lại câu chuyện. Mỗi con vật trên que kẹo mút có thể được dùng làm con rối để lấp đầy tàu. Sau đó sử dụng tàu như một con rối, nhấp nhô lên xuống trên biển và cuối cùng dừng lại trên đất khô. Sau đó bạn có thể đem các loài vật ra khỏi tàu, nghĩ về cách Đức Chúa Trời đã cứu tất cả chúng.

Chiếc Tàu Nô-ê

Bài tập

Chiếc Tàu Nô-ê – Trang tô màu 

Thủ công Chiếc Tàu Nô-ê

Thủ công Chiếc Tàu Nô-ê

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This