Bài học tuần này kể về Đê-bô-ra, một nữ quan xét, được chép trong Các Quan Xét 4:1-23. Các Quan xét là những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên giữa thời kỳ chinh phục Đất Hứa và thời đăng quang vị vua đầu tiên của họ. Một số điểm chính là:

  • Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời ngay cả khi chẳng có ai tin.
  • Đức tin của chúng ta có thể giúp người khác tin cậy Chúa.
  • Chúa tha thứ cho chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học

Nhắc bé về Giô-suê và cách ông đã dẫn dắt Y-sơ-ra-ên chinh phục vùng đất mới. Sau khi Giô-suê chết, các quan xét tiếp tục lãnh đạo Y-sơ-ra-ên.

Quan xét là người thi hành pháp luật. Tìm năm hoặc sáu con thú nhồi bông hoặc xe đồ chơi. Tạo ra một luật chơi, như mỗi con gấu bông phải đeo ruy băng (hãy để ít nhất một trong những đồ chơi phạm luật bạn đã chọn) và một hình phạt mà con gấu sẽ nhận vì vi phạm luật đó (chẳng hạn như ngồi ở góc tường). Thảo luận và giúp bé tìm ra đồ chơi nào phạm luật. Giải thích rằng quan xét sẽ phải đưa con gấu vào góc tường để trừng phạt vì công việc của chúng là tuân theo luật.

Nói về luật giao thông như dừng xe ở biển báo dừng hoặc đèn đỏ. Giải thích rằng luật đó để bảo vệ chúng ta, ai vi phạm, một quan xét sẽ phạt họ.

Nếu bé đủ tuổi, bạn có thể tìm một trò chơi bổ sung để bé hiểu vấn đề thực tế hơn. Một ví dụ là hai bạn nhỏ, mỗi bạn có một con búp bê. Một bạn ăn cắp búp bê của bạn kia. Theo bé, hình phạt thích hợp là gì? Cho bé tự suy nghĩ về điều này, và sau đó thảo luận về câu trả lời của bé. Xem Ê-phê-sô 4:28 để giải thích những gì Đức Chúa Trời dạy về người trộm cắp.

Ba-rác sợ hãi khi Chúa gọi anh ta làm theo ý Ngài. Đê-bô-ra đồng ý giúp anh, và đức tin của cô đã giúp Ba-rác tin cậy Chúa. Đôi khi chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác để làm điều gì đó. Chỉ vào một ít kẹo ngoài tầm với của bé. Hỏi xem bé có tự mình vói tới nó không. Giải thích rằng nếu bé nhờ bạn giúp, bạn và bé có thể lấy được kẹo.

Dân Y-sơ-ra-ên đang gặp hoạn nạn vì họ không vâng lời Chúa, nhưng Chúa đã tha thứ và cứu giúp khi họ ăn năn. Hãy vui mừng vì Chúa tha thứ cho chúng ta khi chúng ta cầu xin Ngài. Hãy cầu nguyện với bé, xin Chúa Giê-xu giúp cả bạn và bé tin cậy Ngài, và giúp nhau vâng lời Ngài luôn luôn.

Đê-bô-ra – Kể chuyện

Bài tập

Trang tô màu

Thủ công Xe ngựa

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This