Tuần này, chúng ta học về Sa-lô-môn, các đoạn Kinh Thánh liên quan là 1 Các vua 3-7. Một số điểm chính sẽ học là:

  • Sa-lô-môn xin Chúa sự khôn ngoan
  • Đa-vít chuẩn bị Sa-lô-môn để xây đền thờ
  • Sa-lô-môn làm hết sức mình cho Chúa.
  • Chúa lớn hơn bất kỳ ngôi đền nào.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học – Sa-lô-môn

Hỏi bé thích gì cho sinh nhật, Giáng sinh hoặc một sự kiện đặc biệt nào đó? Hãy cùng nhau suy nghĩ về món quà giá trị nhất trên thế giới là gì. Nếu như bé có thể xin bất cứ điều gì, thì bé sẽ xin gì đây?

Sa-lô-môn là con trai của Đa-vít, là người kế vị ngôi vua. Đọc 1 Các Vua 3: 5-14 với bé. Giải thích, Đức Chúa Trời bảo Sa-lô-môn, “Hãy xin bất cứ điều gì con muốn, thì Ta sẽ cho con.” Sa-lô-môn không xin tiền bạc, sức khỏe, danh tiếng mà xin sự khôn ngoan. Sa-lô-môn không xin điều ích kỷ, nhưng thay vào đó, xin sự khôn ngoan để ông có thể trở thành vị vua tốt của dân chúng. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin này, và Ngài ban thêm cho vua nhiều điều khác nữa.

Đọc lại Ma-thi-ơ 6:33.  “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều khác nữa.”  

Thử giải thích sự khác nhau giữa tri thức và khôn ngoan. Đưa ra ví dụ về cách chúng ta có thể hiểu điều gì đó nhưng vẫn làm điều sai trái.

Nhắc bé về Đền Tạm (có bài trên trang Trueway Kids-Tiếng Việt). Hỏi xem bé nhớ gì về Đền Tạm không. Đó là một cái lều mà Chúa bảo Môi-se làm, để Ngài có thể ở gần gũi với dân Ngài khi họ lang thang trong hoang mạc.

Vua Đa-vít muốn xây một đền thờ cho Chúa, nhưng Chúa nói ‘Không’ với Đa-vít. Chúa ban cơ hội ấy cho con trai vua, là Sa-lô-môn, sẽ xây đền thờ đó. Đa-vít chuẩn bị mọi thứ cho Sa-lô-môn, trong đó có bản thiết kế của đền thờ (1 Sử ký 28). Cho ví dụ về cách cha mẹ giúp con cái để sẵn sàng cho tương lai…

Hãy xem một số hình ảnh của các ngôi nhà thờ khác nhau. So sánh chúng với nhà thờ của bạn, chúng có giống nhau không? Có điểm gì khác biệt?

Cho bé vài mô tả về vẻ tráng lệ của ngôi đền thờ do Sa-lô-môn xây. Dùng tư liệu trên mạng hay sách vở tùy bạn. Giải thích là Đa-vít chuẩn bị kho báu nguyên vật liệu cho Sa-lô-môn có sẵn để dùng, và cả hai đều tận hiến hết sức mình cho Chúa. Cho ví dụ về cách chúng ta làm việc hết sức mình cho Chúa.

Gom một số thùng đựng đồ có kích thước khác nhau và cố gắng sắp xếp gọn các đồ vật vào thùng. Chọn vài món đồ thật lớn và các món khác thì vừa trong thùng. Chúa rất vĩ đại, và Ngài vĩ đại hơn bất kỳ ngôi đền nào. Hãy suy ngẫm về lời của Sa-lô-môn trong 1 Các Vua 8:27, “Đức Chúa Trời có ngự trên đất này không? Trời đất và vũ trụ bao la cũng không thể chứa được Ngài, huống chi cái Đền con vừa mới xây!”

Giải thích, Đức Chúa Trời ban phước cho Sa-lô-môn và dân chúng bằng sự hiện ra cách đặc biệt trong đền thờ. Nhắc bé rằng Chúa không sống trong những ngôi đền bằng đá gạch, nhưng Ngài muốn sống trong lòng của chúng ta. Đọc 1 Cô-rinh-tô 3:9-17. Cầu nguyện xin Chúa sống trong bạn và qua bạn.

Vua Sa-lô-mônKể chuyện

Bài tập

Trang tô màu – Sa-lô-môn

Thủ công: Đền thờSa-lô-môn

Thủ công: Hộp Báu Vật

Được khôn ngoan quý hơn vàng ròng, Chọn hiểu biết qúy hơn là bạc! Châm ngôn 16:16

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This