In de les van deze week leren we over Hannah en Samuel. We zullen Samuels geboorte en zijn leven als jongen in de tempel behandelen. Deze verhalen staan 1 Samuël 1-3.

Enkele van de belangrijkste punten die we zullen onderzoeken zijn:

  • God hoort onze gebeden
  • God spreekt tot ons
  • We moeten onze beloften aan God nakomen.
  • Alles wat we hebben is van God.

Lesplan

In de les van deze week gaan we ons, door gebed, concentreren op onze relatie met God. Praat met je kind over hoe geweldig het is dat we een gesprek met God kunnen hebben. We kunnen met God praten (gebruik Hannah als voorbeeld) en God praat met ons (gebruik Samuel als voorbeeld).

Gebruik een paar piepschuim bekers en een stuk touw om een ​​’telefoon’ te maken. Speel met je kind en stuur berichten naar elkaar. Help je kind te begrijpen dat gebed niet is als een microfoon, waar we alleen tot God spreken, maar als een telefoon, waar we spreken en luisteren.

Vraag je kind naar iets wat ze echt heel graag wilden. Het kan speelgoed zijn of een verjaardag of kerstcadeau. Leg uit dat Hannah al heel lang een kind wilde en dat mensen haar pesten. Ze bleef op God vertrouwen en bad tot Hem.

Leg uit dat Hannah een belofte deed aan God. Ze vertelde hem dat als God haar een kind zou geven, ze het kind aan God zou teruggeven. Geef voorbeelden van hoe we soms iets soortgelijks zeggen. Bijvoorbeeld: “Als u me buiten laat spelen, dan ruim ik m’n  speelgoed op als ik weer terugkom”. Maar dan vergeten we het, of willen we onze belofte niet nakomen. Hannah hield haar belofte aan God. Praat over dat we geen dingen moeten zeggen die we niet zullen doen.

Hannah zorgde voor Samuël totdat hij oud genoeg was om naar de tempel te gaan. Leg uit hoe God ons dingen geeft om voor Hem te zorgen, maar hoe alles werkelijk van Hem is.

Praat over hoe Samuël groeide (1 Samuël 2:26). Spreek over hoe God niet alleen wil dat we fysiek groeien, maar ook spiritueel.

Lees hoe God Samuël riep in 1 Samuël 3: 1-21. Praat over hoe Samuel niet verwachtte dat God tot hem zou spreken en dacht dat het Eli was. Leg je kind uit dat ze heel belangrijk zijn voor God en dat God met ze wil praten. Leg uit dat God niet alleen tot volwassenen spreekt. Herinner je kind eraan dat de Bijbel Gods Woord is en dat Hij altijd tot ons spreekt wanneer we het lezen.

Laat je kind ‘Hier ben ik Heer’ herhalen. Vertel dat we aandachtig moeten luisteren naar God die tot ons spreekt en hoe we op Hem moeten reageren.

Bid met je kind. Bedank God voor het feit dat je met Hem kunt praten. Vraag Hem om je te helpen naar Hem te luisteren.

Verhaal

Spelletjes en activiteiten

Ik groei

Kijk naar babyfoto’s en praat over hoe je kind is gegroeid.

Meet de lengte en het gewicht van je kind en laat hem wat oude kleren zien.

Praat over hoe God je helpt groeien, zowel fysiek als spiritueel.

Telefoon

De meeste kinderen vinden het leuk om via de telefoon te bellen.

Laat ze een bekende bellen. Misschien opa en oma of een vriend.

Herinner hem eraan hoe we met God kunnen spreken door te bidden op elk moment van de dag.

Maak een gebedsdagboek

Versier een A4-tje en hang het in de huiskamer.

Je kan er een foto opplakken van mensen of zendelingen waar jullie kerk voor bid. Neem dagelijks een moment de tijd om hiernaar te kijken en hier samen voor te bidden.

Schrijf een dankgebed en herinner je kind hier door de week aan.

Werkbladen

Werkje – Gebeds telefoon

Gratis downloaden

Donate

Pin It on Pinterest

Share This