Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá điều thú vị về An-ne và Sa-mu-ên: sự chào đời và tuổi ấu thơ của cậu bé Sa-mu-ên trong đền thờ. Câu chuyện này được chép trong sách 1 Sa-mu-ên 1-3. Một số điểm chính là:

  • Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta.
  • Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta.
  • Chúng ta phải giữ lời hứa với Chúa.
  • Tất cả mọi thứ chúng ta có đều thuộc về Chúa.
This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Hướng dẫn bài học

Bài học tuần này, chúng ta sẽ tập chú vào mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Nói với bé về việc chúng ta có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời, là tuyệt vời như thế nào. Chúng ta có thể nói chuyện với Chúa (dùng An-ne làm ví dụ) và Chúa nói chuyện với chúng ta (dùng Sa-mu-ên làm ví dụ).

Dùng hai cái ly xốp và một sợi dây dài để làm một cái ‘điện thoại’. Nói chuyện qua lại với bé qua điện thoại. Giúp bé hiểu rằng lời cầu nguyện không giống như một cái mi-crô, là chỉ nói thôi, mà giống như một chiếc điện thoại, có thể nói và lắng nghe.

Hỏi bé về một cái gì đó mà bé rất, rất là mong muốn. Có thể là một món đồ chơi hoặc một món quà sinh nhật, hay Giáng sinh. Giải thích là An-ne ao ước có một đứa con trong nhiều năm qua, trong lúc đó, có người cứ trêu chọc cô. Cô tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời và cứ cầu xin Ngài.

An-ne hứa với Chúa. Cô thưa với Ngài rằng, nếu Chúa cho cô một đứa con, cô sẽ dâng đứa trẻ cho Chúa. Ví dụ, đôi khi bé cũng nói điều tương tự như: “Nếu mẹ cho con đi chơi, khi về con sẽ dọn dẹp đồ chơi thật gọn.” Nhưng rồi đi chơi về, bé quên đi, hoặc không muốn giữ lời hứa. An-ne đã giữ lời hứa với Chúa. Chúng ta không nên hứa suông.

An-ne chăm sóc Sa-mu-ên cho đến khi cậu bé có thể đi lên đền thờ. Giải thích là Đức Chúa Trời giao cho chúng ta những tài vật để chăm sóc, quản lý cho Ngài, và thật ra mọi thứ đều là của Ngài.

Nói về sự lớn lên của Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 2:26). Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta phát triển về thể chất mà còn về phần thuộc linh.

Đọc kỹ Đức Chúa Trời kêu gọi Sa-mu-ên trong 1 Sa-mu-ên 3:1-21. Sa-mu-ên không hề nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ nói chuyện với mình, nên tưởng rằng đó là Hê-li. Giải thích rằng bé rất là quan trọng đối với Đức Chúa Trời và Ngài rất muốn nói chuyện với bé. Đức Chúa Trời không phải chỉ nói chuyện với người lớn. Nhắc bé rằng Kinh Thánh là Lời Của Đức Chúa Trời, và Ngài luôn luôn nói với chúng ta khi chúng ta đọc Kinh Thánh.

Bảo bé lặp lại, ‘Lạy Chúa, có con đây!’ Chúng ta phải cẩn thận lắng nghe Đức Chúa Trời nói với chúng ta và cách chúng ta đáp ứng với Ngài.

Hãy cầu nguyện với bé. Cám ơn Chúa vì bé có thể nói chuyện với Ngài. Xin Ngài giúp bé lắng nghe Ngài.

An-ne và Sa-mu-ên – Kể chuyện

Bài tập

Trang tô màu

Thủ Công

Điện thoại cầu nguyện

Đây là một thủ công tuyệt vời, cũng giúp phát triển kỹ năng khoa học, công nghệ.

Thủ Công: Cái Giường Của Sa-mu-ên

Tải xuống miễn phí

This image has an empty alt attribute; its file name is Support.png

Pin It on Pinterest

Share This