Bybel lesse

Gratis drukbare Bybel lesse om by die huis of by die kerk te gebruik.

Elke les sluit die volgende in: les uiteensetting, Bybel storie, speletjies, aktiwiteite,

werkkaarte, inkleur bladsye, kunswerk en nog meer.

Die Blinde Man

Die Blinde Man

Terwyl Hy op aarde was, het Jesus baie mense genees. In Johannes 9:1-42 genees Hy ‘n man wat blind was op ‘n ongewone manier.

Die Klein Kindertjies

Die Klein Kindertjies

Toe die dissipels gedink het klein kindertjies was nie belangrik genoeg vir Jesus nie, het Jesus geantwoord, “Laat die klein kindertjies na My toe kom.” Ons teksvers kan gelees word in Matteus 19:13-15, Markus 10:13-16, en Lukas 18:15-17.

Lasarus – Gratis drukbare Bybel lesse

Lasarus – Gratis drukbare Bybel lesse

Toe Jesus op aarde was, het Hy drie vriende gehad wat broer en susters was. Hulle name was Lazarus en sy twee susters Maria en Martha. Jesus was lief vir hierdie vriende. In Johannes 11, leer ons van ‘n groot wonderwerk wat Jesus gedoen het vir hulle.

Maria en Marta

Maria en Marta

Jesus het baie mense ontmoet tydens Sy bediening op aarde. Twee vroue wat Hy ontmoet het was susters gewees, hulle name was Maria en Marta. Toe Jesus hulle besoek het, het hulle twee verskillende reaksies gehad. Ons lees oor hulle in Lukas 10:38-42.

Die Tien Melaatses

Die Tien Melaatses

Jesus het baie mense deur Sy bediening genees. In Lukas 17:11-19 het Jesus tien melaatses genees, maar net een was dankbaar.

Saggeus

Saggeus

In Lukas 19:1-10 verander Jesus die lewe van ‘n tollenaar (belasting versamelaar) genaamd Saggeus. Hierdie gedeelte herinner ons dat maak nie saak wat ons gedoen het nie, Jesus gee om vir ons en kan ons verander.

Jesus voed 5000 mense

Jesus voed 5000 mense

Jesus het baie wonderwerke gedoen. In Matteus 14:13-21 voed Hy meer as 5000 mense met net vyf brode en twee visse. Hierdie gedeelte herinner ons dat Jesus omgee oor ons fisiese en geestelike welstand en dat niks vir Hom onmoontlik is nie.

Die vrou by die water put

Die vrou by die water put

In Johannes 4:1-42, getuig Jesus van ‘n Samaritaanse vrou by ‘n water put. In hierdie les, leer ons hoe Jesus alleen ons diepste nood kan bevredig.

Die Gelykenis van die Talente

Die Gelykenis van die Talente

Die Gelykenis van die Talente wat in Matteus 25:14-30 gevind word, herinner ons dat God vrygewig is en aan ons talente en vermoëns gegee het om vir Sy heerlikheid te gebruik.

Die Gelykenis van die Goeie Samaritaan

Die Gelykenis van die Goeie Samaritaan

In Lukas 10:25-37 het Jesus ‘n gelykenis geleer om te wys dat enige persoon wat behoeftig is, ons naaste is. Die gelykenis van die Goeie Samaritaan herinner ons aan die tweede grootste gebod,”He jou naaste lief soos jouself” (Mattheus 22:34-40).

Die Gelykenis van die Mosterdsaad

Die Gelykenis van die Mosterdsaad

Regdeur Sy bediening, het Jesus baie gelykenisse vertel om te help om ‘n Bybelse waarheid te verduidelik. In hierdie les sal ons die Gelykenis van die Mosterdsaad wat in Markus 4:30-32 gevind word, bestudeer.

Die Gelykenis van die Aanhoudende Weduwee

Die Gelykenis van die Aanhoudende Weduwee

Dwarsdeur Sy bediening, het Jesus baie gelykenisse vertel om te help om ‘n Bybelse waarheid te verduidelik. Hierdie week sal ons die een wat in Lukas 18:1-8 gevind word bestudeer om ons oor gebed te leer.

Gelykenis van die Saaier

Gelykenis van die Saaier

In hierdie les kyk ons na Jesus se gelykenis van die saaier. Hierdie gelykenis word gevind in drie Bybelgedeeltes: Matteus 13:1-23, Markus 4:1-20, en Lukas 8:4-15.

Die Verlore Seun

Die Verlore Seun

In hierdie les sal ons voortgaan om Jesus se gelykenisse van verlore dinge te ondersoek deur op die verlore seun in Lukas 15:11-32 te fokus.

Die Gelykenis van die Verlore Dinge

Die Gelykenis van die Verlore Dinge

In hierdie les, kyk ons na Deel 1 van Jesus se gelykenisse van verlore dinge. Ons fokus op die verlore skape en die verlore muntstuk. In deel 2, sal ons die gelykenis van die verlore seun verken. Al drie hierdie gelykenisse kan gelees word in Lukas 15.

Jesus Kalmeer die Storm

Jesus Kalmeer die Storm

In hierdie les kyk ons na die verhaal van Jesus wat die storm kalmeer. Ons teks gedeelte is in Markus 4:35-41. Hierdie verse gee vir ons groot versekering dat God in beheer is oor alle dinge.

Die Wyse en Dwase Manne

Die Wyse en Dwase Manne

Hierdie week fokus ons op die gelykenis wat Jesus tydens Sy preek op die berg geleer het. Ons Bybelteks word gevind in Matteus 7:24-29.

Jesus se Bergpreek

Jesus se Bergpreek

Hierdie week sal ons lees van moontlik een van die beroemdste preke wat al ooit verkondig was. In Mattheus 5-7 vertel Jesus vir ons hoe om te leef om God tevrede te stel.

Pin It on Pinterest

Share This
Malcare WordPress Security